Privacy verklaring Stefan Schipper, opgesteld 23-5-2018.

Revisie 1: 30/4/2020

In het kader van de wet AVG (in Europa GDPR genaamd) moeten bedrijven vanaf 25 mei 2018 voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en –bescherming. Ook moeten bedrijven aangeven hoe ze met persoonsgevoelige informatie omgaan.

Middels deze privacyverklaring geef ik aan hoe ik hiermee omga. Omdat de wet vrij nieuw is en ruimte overlaat voor discussie en interpretaties is onderstaande onderhevig aan voortschrijdend inzicht. Deze verklaring zal worden aangepast als nieuwe inzichten dat wenselijk maken.

Identiteit
Stefan Schipper (fotograaf), Stefan Schipper fotografie, gevestigd aan Westeinde 85  7671 EL Vriezenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.stefanschipper.nl/www.stefanschipper-photocircus.nl – Westeinde 85 – 7671 EL – Vriezenveen – 0546 561244 – info@stefanschipper.nl of stefan.schipper@planet.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stefan Schipper verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van ons contactformulier. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer (vast/mobiele) E-mailadres, foto’s (online/papier/harde schijf/computer), facturen.  Al deze gegevens zijn voor ons noodzakelijk om onze dienstverlening naar U zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via stefan.schipper@planet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stefan Schipper verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Je te kunnen bellen/app’en e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stefan Schipper neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stefan Schipper) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stefan Schipper bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld met een maximale termijn van 24 maand of langer. Let op, door de overheid zijn wij verplicht om uw facturen en onze agenda’s tot 7 jaar na dato te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stefan Schipper verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stefan Schipper gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stefan Schipper en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stefanschipper.nl of stefan.schipper@planet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stefan Schipper neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als U het idee hebt dat U gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op via info@stefanschipper.nl of stefan.schipper@planet.nl.

Portretrecht
Mijn hoofdtaak is fotograferen en maak dus veelal foto’s van mensen. Ik maak deze foto’s in opdracht van deze persoon/personen zelf of in opdracht van een opdrachtgever. Op deze foto’s staan personen zeer herkenbaar op de foto. Het portretrecht beschermt deze gegevens en niet de nieuwe wet op de privacy. Hier is mijns inziens niets in gewijzigd. Wat betreft het werk in opdracht van een opdrachtgever (bijvoorbeeld evenementen/reclamebureau’s/theaters/bedrijven etc) adviseer ik hen om in hun arbeidscontracten en reglementen op te nemen dat het de opdrachtgever vrij staat om mensen te laten fotograferen en de beelden commercieel te gebruiken. Via de opdrachtovereenkomst tussen mij en de opdrachtgever of persoon wordt toestemming aan mij gegeven om de portretten en foto’s te gebruiken voor promotiedoeleinden o.a. mijn digitale portfolio, facebook, etalage, instagram, boeken, websites, exposities, krant (schrift/online) en andere social media. Foto’s door Stefan Schipper fotografie gemaakt worden minstens 24 maand of langer bewaart op een harde schijf/computer en kunnen worden gebruikt voor promo doelen van ons bedrijf. Wij slaan geen pasfoto’s digitaal/online op en kunnen deze dus ook niet mailen of versturen. Pasfoto’s kunnen indien gewenst op een usb stick gezet worden mocht U daar behoefte aan hebben, hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

Wij hopen U hiermee voldoende geinformeerd te hebben, mocht U nog vragen hebben dan kunt U altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groeten,

Stefan Schipper – www.stefanschipper.nl